Изјави за јавноста на иницијаторите на собирот за спас на Градскиот парк и градоначалникот Митко Јанчев

Вчера попладне на јавна средба со иницијаторите на Иницијативата за спас на Градскиот парк и Градоначалникот Митко Јанчев беа соочени фатите и барањата, што може во мометов да се стори за да се заштити градежната експанзија на Градскиот парк во Кавадарци.Генералниот и деталниот урбанистички план од 2003 односно 2013 година беа предочени со сите правни законски импликации .Истовремено гласно сепроговори за уништувањето на Паркот,намалување на зеленилото, сечење дрвја и слично.ОРганизаторите на собирот влера потврдија дека ке побараат и инспекциска контрола на досега преземените градежни активности.

Изјави на Митко Јанчев-градоначалник на Општина Кавадарци

Ивица Јовановски-Иницијатива за спас на Градски парк-Кавадарци

Горан Сами-Иницијатива за спас на Градски парк Кавадарци

Роберто Паризов-Претседател на Здружение Еко живот-Еко Центар -Кавадарци