На Прес конференцијата ОК на ВМРО-ДПМНЕ обвини за пролонгирање на сезоната за наводнување и лошата состојба на каналите за наводнување во Тиквешијата