Вака 1962 година изгледаше продавницата на Култура, во која можеше да се купи техничка стока,меѓу кои хит производ беше телевизорот...

Кадарот е наптравен пред продавнивата на “Култура“ ( на илицата Илинденска„) во 1962 година .Луѓето кои стојат пред излогот ја гледаат во програма првите телевизори, кои тоа време беа навистина атракција.Тогаш Лазо Лазаров-Гаќо беше главен продавач во „Култура„- Кавадарци.