Никола Велков од Кавадарци е внук на првиот сопственик на приватната винарија Тиквеш - Цандо Велков.

Тој многу знае за виното. Пие умерено и има посебен однос кон овој Нектар на боговите, но виното треба да знаеш да го пиеш ако сакаш да уживаш во него затоа ви ги препорачува петте вински заповеди.

Линк до заповедите тука: https://youtu.be/CpPjXt0pfwI