Улицата „7 септември“-пред 64 години-непрепознатлива од денешно време

Улицата 7 Септември во 1954 година од ДТВ Партизан кој сеуште не е изграден до јаворот и мостот на реката Луда Мара. Од левата страна се Детскиот диспанзер (куќата на Душан Перовиќ), на Коло Јованов-Фурци, Блажо Берберот, а од десната, куќата на Пончевци и Тошо Јанакиев.