Усвоени се законските измени, се отвори можноста државата да ги исплати долговите кон лозарите.Изјава на пратеникот Бетијане Китев.