Прослава на 30-годишнината од формирањето на Првата македонска дивизија во Кавадарци, која со право била нарекувана и тиквешка, бидејќи е формирана од борци на Втора, Девета, Десетта и Единаесетта македонска бригада, каде што најголемиот дел од борците беа од Тиквешијата. На ваква масовност ќе им позавидат денес и големите политички партии, кои и со автобуси од страна не можат да обезбедат ваква масовност .

П.Камчевски

Фотографијата е на Бранко Ивановски