Во соработка со ПС-ОН Кавадарци преку исцрпно излагање на инспекторот по превентивни работи - Диме Каракулев во шестите одделенија во ООУ„Гоце Делчев“ - Кавадарци се реализираа серија од превентивно-едукативни работилници на тема „Стоп за насилството„.Покрај запознавањето со облиците на насилно однесување, учениците ги осознаа и законските и моралните последиците од истото како на причинителите, така и на жртвите...

53535830_2209748585752504_2449832066984968192_n.jpg