„Вчера Градоначалникот г-дин Митко Јанчев имаше приемен ден. Се остварија средби со околу 90 жители на Општина Кавадарци со кои се разговараше за нивните проблеми со кои се соочуваат,за приоритетот на нивното решавање и дополнителни потреби на жителите се со цел да создадеме подобро место за живеење.“ соопштуваат од Кабинетот на Градоначалникот на Опшптина Кавадарци Митко Јанчев