Општина Кавадарци на ФБ профилот на градоначалникот на Општина Кавадарци ,Митко Jанчев јавно ги објави проектите со непосредно одговорните извршители за извршување на планирани објекти кои се воведуваат во работа или треба да се завршуваат со изградба.

РТК.МК на својот портал ке ги објави сите најавени проекти со цел поголема информираност на граѓаните

Проект број 16.

Кружен тек Тиквеш , објект од јавен интерес, краен рок за завршување до 15.07.2019 година -Урбана заедница-Љубаш-Надзор –Димитар Поповски -Мој Општинар –Тања Златева -Фирма изведувач-Градба Промет.

17.jpg

Проект број 17.Поплочување на ул. "Галишка" со краен рок до 30.05.2019 година .Урбана заедница –Задругар-Надзор –Димитар Поповски -Мој Општинар- Димитар Радњански -Фирма изведувач-Градба Промет

18.jpg

Проект број 18.

Поплочување на пешачка патека , паркинг и пристап на згради на булевар " Кочо Рацин" , булевар "Македонија" и ул."Никола Минчев" , пешачка патека кај Белка зградите , парк кај Полана и тротоар на ул."Никола Минчев", како улици во населба Јасмин , краен рок на завршување е 15.08.2019 година .-Урбана заедница – Љубаш-Надзор- Миленко Панарин -Мој Општинар- Ласко Кузманов -Фирма изведувач- Градба Промет.

Проект број 19.

Асфалтирање на дел 1 ул. "Смилица", ул."Бигла", ул."Рајко Жинзифов" изградба на сервисна улица на ул."25 Мај", втора фаза пробивање и тампонирање на улици во ДУП Дисанска , изградба на сервисна на ул."Доне Попов" , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .Урбана заедница-Страшо Пинџур-Надзор – Димитар Поповски -Мој Општинар- Влатко Ристовски-Фирма изведувач-Градба Промет

Проект број 20.

Асфалтирање на крак на ул. Клинска , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .Урбана заедница –Киро Крстев-Надзор-Панчо Грков -Мој Општинар-Анче Костова-Фирма изведувач-Градба Промет.

21.jpg

Проект број 21.Асфалтирање на ул.Црноречка , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .Урбана заедница –ЗадругарНадзор- Миленко Панарин -Мој Општинар- Димитар Радњански -Фирма изведувач-Градба Промет.

22.jpg

Проект број 22.

Асфалтирање на ул.Февруарски поход, ул.Полошка , Праведничка –крак и ул. Јованче Велков, воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .Урбана заедница-Слога-Надзор –Добринка Алексова -Мој Општинар –Надица Настова -Фирма изведувач-Градба Промет.

Проект број 23.

Поплочување на ул. Клинска , овие тековни работи се врз основа на договори од 2018 година .Урбана заедница- Киро Крстев

Надзор- Димитар Поповски -Мој Општинар – Анче Костова -Фирма изведувач- АС Машини.

Проект број 24.

Изградба на жардинерии на Западен Булевар , овие тековни работи се врз основа на договори од 2018 година .

Урбана заедница – Љубаш-Надзор- Димитар Поповски-Мој Општинар- Тања Златева -Фирма изведувач- АС Машини.

Проект број 25.

Поплочување на ул. Наќо Лазовски (две страни), ул. Смилица, ул.Дисанска и ул. Глигор Прличев, воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа. Урбана Заедница – Страшо Пинџур-Надзор –Димитар Поповски -Мој Општинар – Влатко Ристовски -Фирма изведувач – РМК Градба.

26.jpg

Проект број 26.Поплочување на ул. Галишка и тротоари на ул. Ѓоре Брушански, ул.Кузман Јосифовски -Питу и ул.41ва Девизија , воведување во работа на 17.05.2019 година , краен рок за завршување најдоцна до 40 дена .Урбана заедница – Задругар-Надзор-Миленко Панарин-Мој Општинар- Димитар Радњански -Фирма изведувач-АС Машини

27.jpg

Проект број 27.

Поплочување на ул. Никола Карев –споредна , воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа.Урбана Заедница – Браќа Досеви-Надзор-Миленко Панарин -Мој Општинар- Димитар Радњански -Фирма изведувач – РМК Градба.

Проект број 28.

Поплочување на тротоари на ул. Методија Џунов Џико-споредна, ул. Клинска – крак, ул. Шакалица, ул. Димче Мирчев и ул. Брушанска воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа.Урбана Заедница – Киро Крстев- -Мој Општинар- Анче Костова -Фирма изведувач – РМК Градба.