Можете да се одлучите за курс по: Англиски, Германски, Италијански, Албански, Француски, Шпански, Грчки и Македонски за странци или специјализиран курс за потребите на Вашето работно место од областа на: Business, Finances, Accounting, Logistics, IT, Tourism and Hospitality итн.Пријавете се во простории на MAXIMA EDU или на 075 318690 најдоцна до 20.06.2019.