Ekолошкото друштво ЕД„Еко-Живот„- Кавадарци во рамките на Проектот „Произведи-Рециклирај-Употреби-Повтоорно употреби„ одржа Регионална конфереција на општините Кавадарци,Неготино и Росоман со цел„ Мониторирање на новиот Закон за управување со отпад со акцент на неговата примена на локално ниво„.

Говореа: Роберто Паризров- Координатор на проектот Соња Иловска - асистент на проектот во ЕД „Еко Живот„

Александра Бојкова Паризова- адвокат(правен експерт)

Душко Христов-претседател организација „Балкански мостови„ - тим на ЕНВ Нет

Соња Дамчевска-тим на ЕНВ- нет.

Се дебатираше и за постоечкиот Закон за управување со отпад на локално ниво.

2298888000000.jpg