Дирекцијата за заштита и спасување го промовира прирачникот за намалување на заканите од пожари.Денеска „Изворска„и "Горска"вода и флаери им беа доставувани на случајни минувачи со цел поголемо информирање на ова активност на иво на држава.На овој начин се промовира големата акција за превенција од пожари која започна на 15 јули а во која се вклучени:Општина Кавадарци, ПС од ОН Кавадарци, Македонски шуми и други субјекти.

67190317_400301357274337_3113794956808945664_n.jpg

67122625_415007815782347_4537155863256760320_n.jpg

67401922_397710937761060_4603592732378660864_n.jpg

67222653_333344774242922_3434228568249335808_n.jpg

67317869_351466922192031_2645112929875132416_n.jpg