На Седницата два часа траеше расправата околу донесувањето на дневмиот ред ,поточно дефинирњето на точка за информаија за изградба на регионaлната депонија во Општина Неготино.На дневен ред денеска зе предвидени над 50 различни матријали од делокругот на работењето ова законодавно општинско тело.