Претедателот на ОК на ВМРО ДПМНЕ Кавадарци Зоран Јованчев- се осврна на изградбата на регионалниот пат Градско Прилеп-кој е од големо значење за безбедното одвивање на сообраќајот.