.Ретка фотографија, малку експонирана досега. Ова е кадар од свеченото предавање во употреба на новиот хотел “Балкан“ во 1968 година. Лентата ја пресече и чинот на предавањето го изврши Стојан Андов-претседател на Собранието на општина Кавадарци (1967-1969 г,). Помеgy присутните беа: Вуко Каров - потпретседател на општината,Ратко Mитев-секретар, Петар Милков, Бранко Ивановски, Ѓоко Еленов, Перо Андов, Ѓоко Поп Ангелов, директор на претпријатието “Балкан“ и др.

(п.к)