Вработените во Електромонтерското претпријатие “Никола Тесла“ од Кавадарци ја прославуваат Новата 1961 година, на плоштадот во Кавадарци, пред нивниот дуќан. На фотографијата се раководителот Митре Милков, Бошко Катралов, Перо Милков, Душан Филипов, Миле Белевски, Анчо Белевски и други.

(п.к.)