Деновиве ќе биде објавено соопштение за тоа во моја банка граѓаните - штедачи во Еуростандард Банка - ќе можат веднаш да си ги подигнат сите штедни влогово до 30 илјади евра - бевме информирани денеска - од Народна банка на Македонија.

3333455

Народната банка ја укина дозволата за основање и работење на „Еуростандард банка“ АД Скопје. Депозитите на граѓаните во „Еуростандард банка“ АД Скопје се осигурени и ќе бидат обесштетени од ФОД. Поради тоа што се работи за банка на која отпаѓа само 1,3% од активата на банкарскиот систем, укинувањето на дозволата за основање и работење на „Еуростандард банка“ АД Скопје не влијае на стабилноста на банкарскиот систем, кој и натаму останува стабилен и високо капитализиран.

https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie-nb-fod-12082020-1.nspx