Пожари има и во зима. Погрешно е размислувањето дека само во лето се случуваат пожарите.Најголем број од пожарите, од искуство, се случуваат во градските населби, а главниот причинител се неисправните или неисчистените оџаци. Неконтролираното ложење на шпоретите без да се води грижа за последниците, придонесуваат нечистите оџаци да се самозапалат, при што често се случуваат поголеми пожари на индивидуалните објекти. Добрите домаќини оџаците ги чистат во лето кога е и најприкладно, меѓутоа може и сега на стартот на грејната сезона.

Оваа услуга ја прават неколку оџачари.Бидејќи во зима најчести се пожарите на оџаци, Александар Чадамов -командир на Противпожарната територијалална едница Кавадарци апелира на внимателност од оние кои ги загреваат домовите со дрва. Ова особено важи за оние се греат на дрва во индувидуални куќи но и во колективни згради како и во разни доградби каде се заградуваат оџаците, но и за семејствата кај кои дрвени греди од крововите се поставени многу блиску до оџаците.Постои златно правило за сите оние кои се греат на дрва во домаќинствата дека оџаците треба да ги чистат најмалку три пати годишно и тоа на почетокот, средината и крајот на грејната сезона. Можно е некаде да има потреба и од дополнително чистење на оџак, зависно од материјалот од кој е изграден.„Пожарите предизвикани од запалени оџаци се најчесто во згради во кои поради немање заеднички јазик помеѓу станарите, не се чистат навреме одводните канали за чадот кој излегува при затоплување на домовите. Но пожари поради неисчистени оџаци има и кај индивидуални станбени објекти каде сопствениците не го почитуваат правилото за нивно редовно чистење. Во неисчистени солинари исто така при појак огин се палат саѓите, па пламенот ги зафаќа и наслагите во оџакот при што доаѓа до пожар”, појаснуваат од ДППТЕ КавадарциЗатоа одовде предупредуваат граѓаните кои живеат во згради или куќи а се затоплуваат со тврдо гориво веднаш да ги да исчистат оџаците(ако не сер исчистени), правилно да се приклучуваат во оџаците, а не да ги користат отворите за вентилација како оџак, бидејќи со таквите примери можат да ги задушат со чад соседите.

м.д.