Општа болница со проширена надлежност- Кавадарци ги известува граѓаните дека „земање на крв за ЛАБОРАТОРИСКИ УПАТ 1 - COVID - 19 (SARS - CoV-2), за позитивни ковид пациенти во акутна фаза на болеста, ќе се врши во Старата лабораторија во поранешен Здравствен дом, секој работен ден од 11.00часот до 12.30часот почнувајќи од ден 13.01.2021година.„