На споменикот на влезот на Градскиот парк во Кавадарци деnеска беше одбележана годишнината од смртта на народните херои Киро Крстев и Димче Мирчев.За нивната смрт говореше Марија Михова кустос историчар во Музејот во Кавадарци.

На спомерникот на хероите, во чија околина наскоро ќе никне нов парк, цвеќе положија градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев со делегација од ЛС,Ристо Сакалиев-претседател на Советот со советници, Сојуз на борци на Кавадарци,Музејот на Кавадарци и делегации на УЗ„ Киро Крстев„ и Месен комитет на ова УЗ на ВМРО ДПМНЕ.