Една година постоење на Вински Музеј – Кавадарци. Во амбиентОТ во дворот на Вински Музеј на 06.09.2021 (Понеделник) од 19 часот ќе се одржи ликовна изложба “ ЕДНА ГОДИНА УСПЕШНА ПРИКАЗНА .” каде ќе бидат презентирани 10 уметнички дела со тематика “Лозарството и Винарството низ историјата ” а воедно ќе биде даден и отчет за работата на музејот во оваа прва година од своето постоење.