МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Денеска во Музеј Галеријата во Кавадарци беше отворена изложба на сакрални објекти и рурална архитектура од Велешкиот регион.Се работи за недвижно културно богатство на Велешкиот регион, конкретно Велес, Градско и Чашка.

Изложбата содржи 36 паноа со фотографии на сакрална и рурална архитектура од Велешко, a ja најави Весна Ѓоргиева-виш кустос историчар од кавадаречкиот музеј. Таа нагласи дека автори на изложбата се: Елица Николова, историчар на уметност и директор од Музејот во Велес и м-р Дарко Николовски, виш кустос советникод Националниот конзерваторски центар од Скопје. Координатор на изложбата. Славица Крстиќ, од Музеј Куманово, историчар на уметност.

На 36 паноа, двајцата автори преку фотографии ги претставуваат црквите и куќите во дел од велешките села. Проектот е работен три години, биле посетени 77 села, а половината од нив се претставени на изложбата.

-„Имаме објекти од 17 век со фрагментарно сочувано ѕидно сликраство или икони, како што е случај со црквите во Црквино, Свеќани, Мартолци, Бистрица, Ногаевци, Убого, Габровник, Дреново. Во регионот се кријат, засега непознати за научната јавност, споменици од поствизантискиот период , храмови од мали размери на еднобродни селски црквички, вели Николова,која говореше за изложбата.

Делумно некои од нив во 19 век биле пресликани, но сепак ја пополнуваат непознатата слика за поствизантиската уметност во повардарскиот регион. Наспроти тоа во средината на 19 век изградени се значајни храмови во Папрадиште, Согле, Бистрица, Богомила кои сведочат за македонскиот градител-гениј .