Опасностите на интренет мрежата демнат-затоа децата треба да се заштитат .

Европскиот ден за безбеден интернет, преставува меѓународен годишен настан кој се одржува секоја година на 9-ти февруари и има за цел промоција на безбедно и одговорно користење на интернетот и мобилните технологии, како меѓу децата и младите луѓе, така и меѓу возрасната популација.

Во Основното училиште „Тошо Велков Пепето“ овој ден беше одбележан со квиз на знаење од оваа област, за учениците од шесто одделение. Интернетот нуди неограничени можности за учење, забава и комуникација, но често границата меѓу тие работи е нејасна. Затоа на учениците им беше нагласено дека многу е важно во таканаречениот виртуелен свет никогаш да не споделуваме лични податоци, како на пример, мобилен број, домашен број, датум на раѓање, адреса на живеење итн. Крадење идентитет и веб профили, комјутерски измами, сексуална експлоатација на деца, напади на приватни линии се само дел од ризиците при изложеност на интернет.