МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Активна улога на ЈП„Комуналец„ во подобрувањето на состојбите на комунален план во Кавадарци и околината :елиминирање на вештачки депонии и озленувањети и други ективности. Оценка на Ѓорѓи Поп Ицов –генерален директор на ЈП„Комуналец“

Претпријатието е ангажирано на повеќе делови во градот, од кастрење на дрвореди, уредување на паркови и скверови ,уредување на комунална опрема ,озеленување, чистење на запушeни атмосферски испусти, уредување на просторот околу колективните стамбени згради, чистење на дивите депонии.Убавото време погодува да се преземе широка офанзива, која треба да ја прифатат и самите граѓани.Впрочем се се прави за нив.