-Во денешната акција вклучена е целата администрација, освен училиштата, под ингеренција на Локалната самоуправа Кавадарци.

Oпштина Кавадарци подолго време работи за почисто и поубаво и Кавадарци ,особено во делот на хигиената и секојдневното фукционирање на градот.Со таквиот начин и работа се засилено се продолжува.Во тој дух беше и денешната акција на вработените во јавните претпријатија чии основач е Лoкалната Самоуправа Кавадарци.

- Денеска органиирзираме генерално чистење на градот главно на зелените делови. Ке направиме преглед на јавните површини и ке испратиме една порака да не се фрла ѓубре и отпад насекаде рече градоначачлникот Митко Јанчев кој заедно со сите учесници собираше ѓубре и смет фрлени од неодговорни граѓани.

Ова ке биде пракса, која ке ја се одвива најмалку 2 пати годишно.Најголем дел од поканетите присуствуваа на акцијата и истата е успешна .

3333.JPG

22222.JPG

65555.JPG