МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Во Градскиот парк во Кавадарци денеска се одржа Оштискиот натпревар по прва помош

Организаторотр на натпореварот кој е 27-ми по ред, Општинската организација на Црвен Крст со своите волонтери ги обезбеди потребните нагледни средства и реквизити за одржување на ова годишна средба која има натореварувачки карактер.Победниците на Општинскиот ке одат на регионалниот натпревар.

Учествуваат 7 училишта од основното образование и три од средното.Натпреварот го отвори преетседтелот на Комисијата за прва помош д-р Горан Апостолов .