Во пресрет на „Тиквешки гроздобер 2018“-потсетување на поранешните манифестации...

Ова фотографија датира од 1968 година.На неа , меѓу придружничките на богот на грозјето, виното, плодноста и безгрижниот живот Бахус, беа и моите школски другарки Снежана, Лилјана, Цветанка и други.

Петре Камчевски-поранешен директор на Музеј галерија Кавадарци