Интервенцијата која сега се прави на Градскиот плоштад со цел да се зголеми процентот на дрвореди и зеленило е потег кој го одобрија граѓаните.

Но со ова фотографија потсетуваме дека некогаш Плоштадот беше место за паркирање на „автомобилската флота„ на Кавадарци.Сликите будат стари спомени но не носат добри пораки ? !...Фотографиите се од крајот на 60-сетите години на минатиот век.

555666.jpg