Советот на Општина ги одржа осмата и деветата вонредна седница на Советот на Општина Кавадарци.Донација на Фондацијата „Никола Јанчев„ од 120 прочистувачи на воздух за основните училишта.

На дневен ред беа и едногласно усворни:Предлог – Одлуката за давање согласност на Одлука за распоредувањето на вишокот на средства од работењето на ЈП Комуналец Кавадарци од минати години (акумулирана добивка), донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец и Одлуката за прифаќање на Иницијатива за зголемување на вкупното даночно задолжување од данок на имот на физички и правни лица од Комисијата за процена на недвижен имот.

На 9-та седница Советот донесе одлуката за примање на донација од Фондацијата „Никола Јанчев„ во износ од 36.000 евра, за прочистувачи на воздух за сите (6) основни училишта во Кавадарци.Се работи за 120 прочистувачи за секоја работна просторија (училница) во школите од основното образование.

-Како резултат на ова порачка , потенцира градоначалникот Митко Јанчев , кој ја образложи ова точка, преставникот на фирмата за Македонија од кој се купува опремата ке донира нови 50 прочистувачи за воздух кои ке бидат наменети за средните училишта.

На денешната средба на Советот не изостанаа политичките препукувања меѓу советниците на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.

(Видео) -градоначалник Митко Јанчев со образложение на работните материјали.

666676787.jpg

20181214_115440.jpg