Пред 60-сетина години нашите кавадарчани се грижеле за својата животна околина.

Ова е доброволна акција за пошумување на ридот Љубаш со листопадни и зимзелени дрва. Прво поради заштита од ерозија, и второ поради негово разеленување бидејќи Љубаш бил целосно гол рид , без скоро ниедно дрво. Акцијата била спроведена во 1956 година.

П.Камчевски

download.jpg