Во обнова на куќата на Тони Прескакулев, чија куќа речисии изгоре во пожарот во месец јануари 2019 година денеска МИ КОМЕРЦ-2000 , донира ПВЦ столарија.Во акцијата се вклучи и Лионс Клуб ТИКВЕШ- Хуманитарна органзиација која ги помага граѓаните.Во обновата на домот на Прескакулев се вклучија Опшитина Кавадарци, „Метал Апостолов“ и други компании.

2000000019030.jpg