На фотосот се напредни младинци од Кавадарци, меѓу кои: Мито Хаџивасилев Јасмин, Нада Врангалова, Тоде Хаџи Тефов, Вера Мешкова, Тошо Анастасов, Киро Хаџивасилев и др. во Градскиот парк 1941 година.

Од семејниот албум на Никола Минчев

52854589_10212915618421088_1245672633328992256_n.jpg53155138_10212915500418138_2731451320237031424_n.jpg53226206_10212915511698420_3351012249744441344_n.jpg53203708_10212915501138156_8486031748197515264_n.jpg52854218_10212915510098380_7297658015866421248_n.jpg53216101_10212915516098530_2592097945222381568_n.jpg