Инвенститор: ЈП Комуналец , заем од KfW Банка за развој од Германија и сопствени ресурси на Република Северна Македонија преку Министерството за транспорт и врски

Изведувач: Здружение за заеднички настап Жикол Дооел Струмица и Градба Промет Доо КавадарциБуџет: 619 000 евра поволен кредит , 250 000 евра грант

Опис на проектот: Проектот предвидува реконстуркција на една од трите главни водоводни линиии во градот. Старата азбестно цементна линија се заменува нова дуктилна ф400. На истата линија е изработена секундарна линија на која се извршени приклучоци за објектите. Паралелно со ова се врши реконструкција и на канализациона линија на овој потег комплет со приклочоци за објектите.

На ден 27.01.2020 од страна на Градба Промет, како изведувач, беше извршен приклучок на ново изведената водоводна линија ф 400 (дуктил) , со веќе постоечката водоводна линија Ф500 (челична). Целиот зафат (работа) беше проследена под надзор од страна на ЈП Комуналец, како одговорен орган на целата водоводна линија во град Кавадарци.После завршувањето на работите започнува гаранцијата од 12 месеци на оваа линија која ја дава изведувачот . После ова ЈП Комуналец го превзема комплетниот надзор и одржување на линијата.

83146333_2633255206898524_6019379923561480192_n 83281603_2633255250231853_7449990039020240896_n (1)