Заврши реконструкцијата на фекална и водоводна мрежа на ул.„Видео Смилевски“ со должина од 250 m.

Поставена е нова фекална канализација со дијаметар ф-315 и нова водоводна линија со дијаметар ф 63.Исто така во склоп на рекинструкцијата, извршени се поврзувања на семејните куќи на новата водоводна и канализациона мрежа.

Во тек се завршни работи кои вклучуваат: враќање во првобитна состојба на улицата, тротоарите и дворевите како и поставување на нови шахти(капаци).

88951531_2670998626457515_7415139708012855296_n (1)