Црвен крст - Општинска организација Кавадарци организира доброволна крводарителска акција во Собранието на Општина Кавадарци на ден: 31.03.2020 година во термин од 10,00-14,00 часот.