40 Седница на Советот на Општина Кавадарци се одржа online за прв пат досега откако фукционира политичкиот живот во Општината/. Сите 40 точки беа едногласно усвоени со извесни дополнувања и објаснивања ид страан на градоначалникот Митко Јанчев . на 40 седница online беа присутни 18 советници и градоначалникот Јанчев.

Од повеќето материјали 14 беа за давање на согласност за примање на донации од општествено одговорни компании , што како факт импонира и треба да се поздрави .Неколку точки се однесуваа на работењето на ЈП „Комуналец„ и ЈП „Паркинг„ а речси без дискусија помина усвојувањето на извршувањето на Буџетот за првиот квартал од ова година.

По предлог на Владата а поради намалените спортски активности, Советот речиси за 50 насто ги намали со ребаланс приходите на спортските колективи од Општината со дополнување дека истите ке бидат вратени кога ке продолжат спортските натпревари односно обрските на клубовите во редовните првенства.

Инаку на ова седница советниците едногласно донесоа одлука за престанок на важност на одлуката за задолжување пред Светска банка за изградба на „Зелен пазар„. а потоа донесоа одлука за долгорочно домашно задолжување за истиот објект со избедна на коплетна улица „Зелен Пазар„ која е во непосредна фукција на пазарот кој треба да се гради.