Денеска со објавата на , пратеничката од редовите на СДСМ од Кавадарци, Даниела Колева , на социјалните мрежи прилично се разбранува јавноста.

Именио таа во својот пост го изразува задововолство од функционалноста на велоспедско - пешаката патека до Моклиште при што ја апостофира улогата на Владата за средствата кои ги дала за изградбата на патеката.,Притоа намерно или не таа воопшто не споменува за вложените средства кои Општина Кавадарци-Локална самоуправа Кавадарци ги вложила за овој приоект.

Од Кабинетиот на градоначалникот Митко Јанчев , следуваше врза реакција со официјално соопштение во врска со ова , во која се наведува :

„Почитувани,Изградбата на Велосипедско-пешачката патека од с.Ваташа до Моклиште беше дел од мојата предизборна програма. Со многу труд успеавме да ја изградиме и денес да биде во корист на граѓаните на Општина Кавадарци. Во изградбата на патеката и општината учествуваше со финансиски дел. Новоизбраните пратеници немаат никакво учество во реализирањето на овој проект, како и во многу други проекти кои се реализирани во нашиот град. Време е новите пратеници да почнат навистина да се борат за нови проекти за Кавадарци, а за досега сработеното сосема е јасно чија заслуга е. Тоа се пари на граѓаните и се користат исклучиво за нивна корист а не за фалење со туѓи проекти. „ се наведува во официјалниоит одговор од Кабинетот на градоначалникот на Опптина Кавадраци .Митко Јанчев.

Инаку ние , како интеренет медиум , уште во раната фаза на изготвувањето на изборната програма на Јанчев ,( 2016/2017 година) можевме да дознаеме и објавивме , дека тој овој проект ( Изградаба на велосипедско - пешачка патена до Моклишпте ) го има во својата програма како приоритетен , покрај неколкуте кои веќе ги исполни како ветување.

интегрална објава на Колева:

tttttttttttttttttt677