Продолжува обновувањето и модернизацијата на возниот парк на ЈП Комуналец. Денеска беа промовирани нови возила со кои се очекува подобрување на услугите, но и нивно извршување во пократко време