Потпишан договор за изградба на водоводната мрежа во населба Брушани во износ од 21,901,643 денари. Со реализацијата на овај проект ќе се изградат 4,755 метри примарна мрежа и секундарна мрежа во должина од 10,627 метри. Проектот ќе се реализира во три фази и ќе се постават 600 нови приклучоци. Овој проект ќе се реализира од програмата ТАВ за поддршка на инфраструктурни проекти.