На кавадаречкиурте улици, особен о прометните се поставуваат средства за смирување на сообраќајот на 8 локации низ градот и тоа : 4 на ул.,,Страшо Пинџур ,, во с.Ваташа, 2 на ул.,,Ќиро Крстев,, и 2 во с.Марена. Истите средства за смирување на сообраќајот претходно се означени со сообраќајни знаци. Планирано е да се искористат 62 тони асвалт. Изведувач на овие активности е фирмата ОСД ,,Кирил,, од Скопје.

242524579_3051892471731409_1599281556304899792_n