ЗАПОЧНА OБEMНAТА РЕКОНТРУКЦИЈА НА ФАСАДАТА НА ЗГРАДАТА НА ОПШТА БОЛНИЦА ВО КАВАДАРЦИ .ОВА Е ПРВА ПОСЕРИОЗННА ИЗВЕДБА НА РЕКОНТРУКЦИСКИ РАБОТИ НА ФАСАДАТА ПО 1989 ГОДИНА,КОГА ОБЈЕКТОТ Е ПУШТЕН ВО РАБОТА.ДОСЕГА СЕ КОНСТАТИРАНИ НЕКОЛКУ ПОГОЛЕМИ ОШТЕТУВАЊА, А ПРИЗЕМНИТЕ ПРОСТОРИИ СЕГА СЕ ОСПОСОБЕНИ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ ШТО НЕ БЕШЕ СЛУЧАЈ ДОСЕГА.

ИНАКУ ОВА ИНВЕСТРИЦИЈА Е ЦЕЛОСНА ДОНАЦИЈА НА КОМПАНИЈАТА ИГМ - ТРЕЈД КАВАДАРЦИ.

Изјава на Д-р Диме Коцев- Директор на Општа болница со проширена надлежност-Кавадарци