Денеска во Кавадарци се одржа конститутивна седница на Вардарски плански регион. Градоначалникот на општина Велес, Марко Колев е избран за претседател.

55