Здружението упатува јавна благодарност до сите учесниците и до посетителите. Овој фестивал, кој в година ќе има нетпреварувачќки карактер, собра повеќе изворни производители на жестоки пијалаци од Македонија.

Беа понудени квалитетни жестоки пијалаци а целта на Здружиението квалитетот да биде прозведен и продаден.За таа цел со разбирање на владините институции ке се прават законски можности оние кои засега печат на црно ракија да добијат шансата со соодветен надомоест , бидејќи се работи за работи за акцизен приоиузвод му се овозможи истиоит да го пласира на пазарот, нешто слично за што се изборија винариите.

Има случаи во Тиквешијата кои и сега продаваат ракија, коњак или вињак како домашен прозвод со етикета, со соовдветна бандерла, , што значио дека се платени давачките за акциза.Таа акциза или данок кон држасвата е значително пониска отколку кај големите производители, со цел да се стимулираат малите производители ,и тие да се појават на пазарот.

Работењето, или призвдувањетио и пртодавањето ракија на црно еден ден мора да запре, затоа полека но со соодветни мерки лозарите ке можат да се вклопат со совремнените текови и на тој начин ке заработувата и регулираат печењто ракија, кое сега е единствен извор за преживување на лозарите.За овој начин се надеваме дека ке се регулира и производстството и продажбвата на грозјето, кое како стратешки производ во Македонија има можност да стане профитабилен производ низ прозводството на вино, ракија, сокови и други прозводи.

282193161_3309612152694139_5951170728974689333_n 283599301_5131887733517165_4311872549108155273_n 283888920_3309611992694155_6670444572144154104_n 283888920_3309611992694155_6670444572144154104_n 284035599_3309611836027504_6501575920150989239_n 281225693_5201437593308911_5111670309284665246_n