МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Денеска градоначалникот Митко Јанчев ја посети првата локација на која ќе се постават мерни станици, а ќе ги има на околу 18 локации, и со тоа го најави почетокот на регионалниот проект ,,Инсталирање на мерни станици за СМАРТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО за општините Кавадарци, Росоман,Неготино и Демир Капија’’. Со поставувањето на овие мерни станици ќе се овозможи електронски мониторинг на атмосферските влијанија врз земјоделско обработливите површини на територијата на Општина Кавадарци, односно на лозово – овоштарските насади. Мерните станици ќе даваат важни информации за: -влажност на воздухот -сончеви денови во годината -количество на врнежи -степенот на температурни осцилации, како и ред други податоци кои што ќе се акумулираат електронски со посебен софтвер со што значително ќе може да се допринесе кон намален трошок за третирање на самите лозови насади со пестициди, а во исто време и зголемен принос со значително зајакнет квалитет на производите. Вкупната вредност на регионалниот проект изнесува 10.000.000 денари со вклучен ДДВ. Средствата во износ од 9.000.000 денари се обезбедени од Биро за регинален развој преку Вардарско плански регион, а останатите 1.000.000 се обезбедени од општините Кавадарци, Росоман,Неготино и Демир Капија. Општина Кавадарци учествува со свои сопствени средства од 450.000 денари. Со овој проект кој е од големо значење за Тиквешијата, земјоделците ќе добијат можност за квалитетна и економски исплатлива заштита на земјоделските култури, ќе се користат помалку препарати, а ефектот ќе биде многу поголем.