МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

-ЦИКЛУС НОВИ ЕМИСИИ ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

-„ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“- 1 ИЗДАНИЕ... - ИНТЕРВЈУ СО ДИП.ЕЛ.ЕНЖ.ДУШКО САПУНЏИЕВ-„ИНЕЛ СОЛАР„

-ТЕМА: СТАР НА ТЕКОВНИ И НАРЕДНИ ПЛАНОВИ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО А НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕГРИЈА.

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)