IGM TRADE

Од Архивата на РТК денеска ви овозможувма да се запознаете со ткаењето-древно занимање на многу македонски семејства.
Преку емисијата на Пауна Камчева „Разбоите на Сарафко“ реализирана 1999 година ке ги спознаете сите детали околу ткаењето на разбој, кое не така далеку често се практикуваше во македонските семејства. Разбојот е селска направа каде на кој се ткаела македонската носија,облека,дипли...Тој одиграл значајна улога во битисувањето на нашиот народ.