Градот 1956 година

Ова е ретка фотографија на Каваарци, речиси необјавена досега, а на неа е пријажано Кавадарци од северозападната страна. Од јавните објекти се гледаат Општинскиот суд, Поштата, Дом на култура и куќите во периферијата на градот.