Кавадарци какво не го познавате:Со стари градби,неодормен парк...

Овој мотив од Кавадарци е виден низ објективот од зградата на Дом на култура, према улицата 7 Септември ко Градскиот парк. Во позадината се гледаат ДТВ “Партизан“ и “Бриони“ во фаза на изградба. Фотографијата е од 1956 година.

Од архивата на Музеј галеријата