1974 година во јануари наврна многу снег.Од дебелинат на снегот беа искршени гранки од јаворот кај мостот

Колку да знаат овие помладите дека и во Кавадарци зимата знаеше да ги покаже забите.Во јануари имаше обилни врнежи од снег како таа 1974 година. Оваа фотографија на Бранко Ивановски е направена во 1974 година. Колку да се памети.

Музеј Галерија-Петре Камчевски